Nenothel 09 321 6144

Tämän sivun myötä...
onnen hetkiä elämääsi...

Coaching

Kaipaatko uutta intoa töihin? Onko motivaatiosi hukassa?

Coaching on prosessi, jossa valmentaja auttaa ihmistä ja/tai koko organisaatiota ottamaan käyttöönsä voimavaransa ja fokusoimaan ajattelun siten, että saavutetaan paras mahdollinen tulos. Coaching perustuu oman työn reflektointiin, joten sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä.

Coaching antaa välineitä omassa roolissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coach auttaa valmennettavaa ihmisenä ja yksilönä kehittymään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalinsa. Näin valmennettava saavuttaa ja myös ylittää omat tavoitteensa ja auttaa koko organisaatiotaan menestymään esim. johtoryhmän coaching tapaamisten kautta.

Ne yritykset, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä coachin kanssa, saavuttavat huomattavia parannuksia sekä yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee merkittävästi, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat ja erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) että yritystasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kasvavat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaatioon sitoutuneisuus vahvistuu).

.