Nenothel 09 321 6144

Tämän sivun myötä...
onnen hetkiä elämääsi...

Psykoterapia apuna arjen karikoissa

Tuntuuko sinusta siltä, että omat voimavarasi eivät riitä ongelmista selviämiseen tai arjessa pärjäämiseen?

Tarjoan apua tarvitseville asiakkailleni psykoterapiaa Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun lisäksi sovittaessa myös muualla Suomessa. Ota yhteyttä kaikissa lisäkysymyksissäsi.

Muutos parempaan

Psykoterapiaan hakeutumisen syyt ovat aina yksilöllisiä, mutta tavallisimpia terapiaan hakeutumisen syitä ovat mm. masennus, jännitys- ja pelko-oireet, neuroosit ja persoonallisuushäiriöt.

Terapian aikana asiakas oppii tunnistamaan tunteitaan ja mielensä toimintaa tavalla, joka mahdollistaa muutoksen parempaan.

Tarjoan psykoterapiaa sekä yksilöille että ryhmille.

Yksilöterapia

Yksilöterapiassa tarkastellaan asiakkaan persoonallisuutta, ympäristöä ja taustaa sekä näiden vaikutusta nykytilanteeseen. Menneisyyden selvittämättömät, tiedostamattomatkin, ongelmat ja jännitteet voivat oirehtia nykyhetkessä erilaisin tavoin.

Yksilöterapian tavoitteena on parantaa asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti.

Ryhmäterapia

Ryhmäterapiassa tunnistetaan asenteita ja vuorovaikutustaitoja. Tavoitteena on antaa ryhmän jäsenille korjaavia kokemuksia siitä, millaista on toimia vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa.

Ryhmäterapia toteutetaan suojatussa ympäristössä, erillään tavanomaisesta elämänmenosta. Tämä edellyttää, etteivät terapiaryhmän jäsenet ole tekemisissä istuntojen ulkopuolella sinä aikana, kun ryhmä on toiminnassa. Myöskään entuudestaan tutut henkilöt eivät voi osallistua samaan terapiaryhmään.

Ryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus kaikkeen, mitä ryhmässä tapahtuu.

Muistathan tutustua myös erittäin suosittuun Voimavirtaa-ryhmään.