Nenothel 09 321 6144

Tämän sivun myötä...
onnen hetkiä elämääsi...

Työnohjaus parantaa työskentelykyvykkyyttä

Onko työyhteisössäsi huono työskentelyilmapiiri? Vai koetko, että tarvitsisit ammattilaisen apua työsi tehokkuustason nostamisessa?

Työnohjaus ja työyhteisöjen konsultointi kuuluvat osaamiseeni. Toimin pääasiassa Helsingin seudulla, mutta olen mielelläni ohjausta kaipaavien apuna myös muun Suomen alueella. Kysy siis ihmeessä lisää!

Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellinen ja tiivis vuorovaikutusprosessi. 30 vuoden monipuolinen kokemus ihmisten kanssa työskentelystä antaa hyvät eväät työnohjauksilleni.

Tarjoan työnohjausta yksilöille, ryhmille, tiimeille, työyhteisöille ja työnohjaajille Nenothelin toimitilassa. Työnohjaus voi tapahtua myös asiakkaan osoittamassa siihen sopivassa tilassa.

Johdon ohjausprosessi

Johdon ohjausprosessissa johtamistyötä tarkastellaan työn sisällön (perustehtävä), työyhteisön vuorovaikutuksen ja itsensä johtamisen näkökulmista.

Työyhteisöjen ohjaukset ja konsultaatiot

Työyhteisöohjausten ja -konsultaatioiden tavoitteena on työilmapiirin ja vuorovaikutuksen parantaminen, kriisin ja muutosprosessin läpityöskentely, perustehtävän selkiyttäminen ja työhyvinvoinnin vahvistaminen. Ohjauksen tarkempi sisältö ja työtavat sovitaan aina ohjattavien kanssa prosessin alussa.

Myös ryhmätyönohjaus kuuluu tarjoamiini palveluihin.